Projectes educatius

PdPEL: Projecte de Patrimoni Escola Local

És un projecte que garanteix incorporar l'educació del patrimoni històric que tenim al municipi com una eina d'aprenentatge més per a tots els alumnes de Calafell. El projecte ofereix una proposta didàctica per a cadascuna de les etapes educatives i facilita aquest servei a tots els centres escolars municipals. D'aquesta manera es contribueix a l'ampliació i l'enfortiment de la comunitat educativa local ja que es treballa de forma conjunta entre els professionals dels dos àmbits, Ensenyament i Patrimoni.

Què volem?

 • Contribuir a la divulgació del coneixement de patrimoni històric del país.
 • Difondre amb rigor les bases de les cultures que han trepitjat el nostre poble i n'han deixat empremta a través de les restes arqueològiques, edificacions o altres fonts de coneixement.
 • Ajudar a donar valor al patrimoni històric local, fent-lo proper a la societat calafellenca des de la base, promovent així l'estimació, el respecte i la preservació d'aquest patrimoni.

Perquè això sigui possible cal:

Garantir l'educació en el patrimoni històric de Calafell a tots els escolars, infants i joves, independentment del centre municipal en el qual cursin els seus estudis, i connectar-los al patrimoni històric del seu entorn proper.

El projecte es va iniciar el 2014 i es va adreçar en primer lloc als alumnes de primària i secundària. Durant el curs 2016-2017 s'ha incorporat als projectes de les llars d'infants i del batxillerat, i s'han superat els 1.500 alumnes, nens i joves de totes les edats que gaudeixen d'una desena d'activitats educatives adaptades al seu currículum i que els formen competencialment. Des del 2014 els centres educatius participen de forma sistemàtica dins d'aquest projecte en realitzar activitats de divulgació en el patrimoni per a les Jornades Europees de Patrimoni.

Aula Diversitat

És un projecte proposat pel professorat del l'INS La Talaia davant la necessitat d'atendre els diferents ritmes d'aprenentatge del seu alumnat. S'inicia el curs 2011/12 amb la intenció de donar una atenció especialitzada als alumnes, inicialment de segon cicle, actualment de primer cicle, que han presentat dificultats en el desenvolupament d'algunes o de totes les seves capacitats amb repercussió en el seu procés d'aprenentatge. És per això que s'ha buscat una via alternativa que, combinada amb el currículum ordinari, els permeti tenir possibilitats d'assolir les competències bàsiques.

L'equip de Patrimoni Històric ha dissenyat una proposta didàctica a través de la qual aquests alumnes, durant tot el curs, de forma experiencial fan un recorregut per la història, en sessions quinzenals.

Objectius del projecte aula diversitat

 • Treballar de forma experiencial continguts i processos, especialment provinents de l'àmbit de les ciències socials, aplicables a altres aprenentatges de la formació de l'alumne.
 • Conèixer la història del nostre municipi.
 • Valorar i respectar el nostre patrimoni.
 • Potenciar el treball en equip.

La filosofia es basa en la competència de l'aprendre a aprendre: FENT, APRENDREM! (tecnologia, sistemes econòmics, processos, habilitats…).

 • 1r TRIMESTRE: La prehistòria
  • Taller de talla lítica i foc
  • Construcció d'una cabana neolítica
  • Ruta de la prehistòria a Calafell: la cova Foradada i la balma de la Graiera
  • Sortida a visitar les Mines de Gavà
 • 2n TRIMESTRE: El món antic
  • Ibers: sistemes de conservació i visita a la Ciutadella (racons)
  • El molí rotatori: un gran avenç!
  • Taller del pa La construcció en el món iber
  • La tecnologia de la metal·lúrgia
  • Sortida a la Tàrraco romana
 • 3n TRIMESTRE: l'època medieval
  • Taller de pintura romànica
  • Les artesanies d'època medieval
  • Visita al Castell de Calafell i l'església de St. Miquel de Segur
  • A FINAL DE CURS ENS COMUNIQUEM
   • Fem de guies de la Ciutadella per als companys de 1r d'ESO
   • Expliquem el nostre projecte a la ràdio municipal

Adopta un monument

El projecte educatiu d'adopció de monuments pretén dinamitzar el coneixement del patrimoni històric i arqueològic de cada municipi a través d'un treball específic als centres educatius entorn a un "monument" proper.

L'any 1994, un programa cultural de la Unió Europea va impulsar el projecte L'escola adopta un monument, en el marc del qual noies i nois de totes les edats van treballar sobre un monument local. El Laboratori d'Arqueologia i Ensenyament del Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la UAB, en col·laboració amb entitats locals i comarcals, impulsà des del curs 2004-05 aquest programa a Catalunya adaptant-lo a les característiques de la nostra realitat cultural i educativa. L'OAM-Fundació Castell de Calafell i l'INS La Talaia s'incorporen al projecte el curs 2012/2013, quan el centre educatiu decideix adoptar la torre de la Talaia de Segur de Calafell que dóna el nom al centre. És una torre d'època moderna ubicada dalt d'un turó amb bona visibilitat sobre el territori que tenia la funció de vigilar i alertar el poble, sobretot quan els pirates arribaven a la costa. Actualment sols en queda la base com a resta arqueològica. El projecte d'adopció ha volgut vincular el nom del centre amb accions de divulgació i preservació d'aquest element patrimonial. L'Equip Educatiu de l'OAM-Fundació Castell de Calafell és el responsable d'assessorar i donar eines tècniques al centre en relació al monument.

Els objectius que el centre té en relació al projecte són:

 • Incloure dins del projecte educatiu accions perquè l' ¡alumnat pugui conèixer els continguts més significatius del patrimoni històric municipal, focalitzant la torre de la Talaia, que dóna nom a l'institut i és el símbol del centre.
 • Contribuir en l'educació en valors, fomentant la formació d'actituds cíviques i compromeses sobre els problemes de l'entorn proper a la nostra comunitat educativa.
 • Fer recerca d'informació sobre la Talaia, sobretot el moment històric en què va ser construïda i utilitzada, i relacionar-la amb els altres elements del poble.
 • Elaborar material d'estudi i difusió per part del Centre.
 • Disposar de la senyalització necessària perquè l'alumnat i les seves famílies puguin accedir al lloc on estava situada, així com dels plafons explicatius de la seva funció en el temps que va ser utilitzada.
 • Mantenir neta la zona del bosc i la muntanya on està situada la torre.

Accions fetes des del curs 2012-2013:

 • Recuperació del camí de la Talaia perquè tota la ciutadania en pugui fer ús.
  • Senyalització del camí
  • Neteja de l'entorn
 • Creació i disseny dels plafons museogràfics que expliquen el monument
 • Caminada i visita guiada del monument per part dels alumnes en motiu de les Jornades Europees de Patrimoni adreçada a la ciutadania i a donar la benvinguda als alumnes de 1r curs.