Didarchtik

Didarchtik és un projecte europeu, de l'Associació d'Aprenentatge Grundtvig, que és part del Programa d'Aprenentatge Permanent (LifeLong Learning Programme) de la Unió Europea. 

El projecte va durar de 2010 a 2012, i va consisitir en aprofundir en l’ensenyament i aprenentatge dels adults en l’àmbit dels museus. Les accions que es van portar a terme consisitien en l’intercanvi de bones pràctiques entre professionals i usuaris dels següents museus d’arqueologia a l’aire lliure:

 

  • EXARC (Països Baixos), coordinador del projecte
  • Bäckedal Folkshögskola ( Suècia)
  • Hitzacker ( Alemanya)
  • Kanzach ( Alemanya)
  • VAEE ( Països Baixos)
  • Parco archeologico Val Senales ( Itàlia)
  • Parco archeologico di Livelet ( Itàlia)
  • Butser Ancient Farm ( Anglaterra)
  • Ciutadella ibèrica de Calafell (Catalunya – Espanya).

A més, durant el projecte es van crear alguns productes que sintetizen les conclusions dels diferents intercanvis, així com el desenvolupament d’algunes de les necessitats que conjuntament es van anar definint pels museus participants. Aquesta informació, es pot consultar a la pàgina web (en anglès) 

http://didarchtik.exarc.net/

 

Partner of