Aula Oberta

Projecte que es va iniciar el curs 2009 – 2010 amb l’Institut de Segur de Calafell, amb la finalitat d’utilitzar el patrimoni històric – arqueològic com un recurs educatiu d’aprenentatge fora de l’aula, pel col·lectiu d’alumnes amb risc d’exclusió social.

Per aquest projecte es compta amb la col·laboració del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona.

Partner of